Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Ředitelství služby cizinecké policie

Ředitelství služby cizinecké policie je ve vymezeném rozsahu řídícím, metodickým a kontrolním pracovištěm s působností na celém území České republiky a je přímo podřízeno Policejnímu prezidiu České republiky. Ředitelství služby cizinecké policie je řízeno ředitelem plk. Mgr. Milanem Majerem.

V rámci Ředitelství služby cizinecké policie je vytvořena řada metodicko-řídících, výkonných a pracovišť zajišťujících podporu výkonu služby. Výkonná pracoviště Ředitelství služby cizinecké policie jsou dislokována jednak přímo v rámci ředitelství, jako jsou např. oddělení dokumentace, oddělení VISON a odděleními, která jsou dislokována na území. Těmito pracovišti jsou v prvé řadě inspektoráty cizinecké policie na mezinárodních letištích, dále pak odbor doprovodu letadel.