Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Jak probíhá samoobslužné odbavení pomocí EasyGO?

Vlastní odbavení probíhá v několika krocích a je velice efektivní; hlavní důraz je kladen na bezpečnost a uživatelský komfort.
  1. Systém nejprve ověří typ dokladu cestujícího na čtecím terminálu, který je umístěn u vstupu do samoobslužné brány. Tento terminál doplňuje také informační displej, jež cestujícího instruuje v použití eGatu. V případě, že doklad splňuje tři podmínky k užití, jsou systémem vyčtena elektronická data a první automatické dveře se otevřou. Cestující vstoupí do vnitřního prostoru brány a dveře se za ním uzavřou. 
  2. Již při vstupu do vnitřního prostoru automatické brány je systémem zjištěna výška cestujícího pomocí senzorů ve vstupním rámu, na základě tohoto údaje se automaticky nastaví ideální poloha kamery vůči obličeji cestujícího. Kamera začne automaticky snímat obličej a systém provede biometrické porovnání vůči datům uloženým v čipu cestovního dokladu. 
  3. Během procedury biometrického porovnání provádí systém paralelně další kontroly jako je ověření pravosti elektronických dat, současně s ním ověřuje i optickou část dokladu formou kontroly korektnosti dat ve strojově čitelné části dokladu (MRZ) a přítomnosti optických bezpečnostních prvků. Posledním krokem ověření je lustrace v pátracích evidencích, které jsou realizovány konformně s metodikou Schengenského kodexu a předpisů EU.
  4. Za předpokladu, že byly naplněny všechny požadavky na samoobslužné odbavení, jsou otevřeny výstupní dveře a systém je připraven odbavovat dalšího cestujícího. Zařízení při procesu odbavení rovněž zkontroluje, že nejsou detekovány žádné předměty uvnitř. 

Obrázek: Průběh odbavení

 

Společnost secunet, jež je výrobcem automatických bran, vytvořila pro cestující instruktážní video, které radí, jak eGate správně použít https://www.youtube.com/watch?v=vIdrNkBbjgU