Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

PROGRAM CZ 14 SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE

Program s konkrétním názvem „Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin“ je jedním z mnoha programů financovaných z Norských fondů 2009-2014. Globálním cílem programu je zvýšit bezpečnost obyvatel zlepšením efektivnosti spolupráce mezi orgány prosazující právo v zemích Schengenu.

Pro tento účel bylo definováno celkem šest projektů:

  • PDP 1 - Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
  • PDP 2 - Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)
  • PDP 3 - Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate).
  • PDP 4 - Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby
  • PDP 5 - Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie ČR
  • PDP 6 - Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách.

Bližší informace o jednotlivých projektech naleznete na:

http://www.policie.cz/clanek/kancelar-projektu-a-evropskych-fondu-norske-fondy-2009-2014.aspx