Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Cizinecká policie na vnějších hranicích - mezinárodních letištích

Pro plnění úkolu ochrany vnějších hranic jsou na mezinárodních letištích zřízeny ředitelstvím služby cizinecké police inspektoráty cizinecké policie (dále jen inspektoráty).

Nejdůležitější činností, kterou inspektoráty vykonávají na vnějších hranicích, je hraniční kontrola. Hraniční kontrola je s ohledem na členství České republiky v schengenském prostoru prováděna pouze na určených mezinárodních letištích. V současné době je těchto mezinárodních letišť 17 a 5 vojenských.  

Mezi nejvýznamnější letiště z pohledu počtu cestujících, kteří překračují vnější hranice a musí se podrobit hraniční kontrole, lze zařadit mezinárodní letiště Praha Ruzyně, Brno Tuřany, Ostrava Mošnov, Pardubice a Karlovy Vary.  Na těchto mezinárodních letištích je pak umístěn i inspektorát.

Proces hraniční kontroly lze popsat jako soubor specifických policejních činností, při kterých policista rozhoduje, zda osoba splňuje všechny podmínky vstupu nebo vycestování na/z území schengenského prostoru. Požadavky, které jsou na znalosti a dovednosti policistů provádějící hraniční kontrolu kladeny, jsou vysoké. Policista musí být velmi dobře vybaven jazykovými schopnostmi, neboť v případě hraniční kontroly státních příslušníků třetích zemí musí provést s touto osobou i krátký rozhovor, aby zjistil např. místo, kde se bude cizinec zdržovat a jaký je účel jeho vstupu na území. Dále musí mít policista podrobné znalosti problematiky vízových povinností a znalosti a dovednosti k určení, zda cestovní doklad, kterým se cestující prokazuje, není pozměněn či padělán. Všechny výše uvedené činnosti jsou většinou prováděny v časové tísni, která je na ně z pohledu cestujících a provozovatelů letišť činěna.

Hraniční kontrola se řídí společným evropským pravidlem, tzn. „ochrana hranic je věcí zájmu nejen členského státu, na jehož vnějších hranicích se provádí, nýbrž všech členských států, které zrušily ochranu vnitřních hranic“. V případech, kdy cizinec tyto podmínky nesplňuje, může policista rozhodnout, vedle jiných represivních opatření, o odepření vstupu na území. V případě, že cizinec již vycestoval, v době, kdy pobýval na území nelegálně, může policista rozhodnout o správním vyhoštění a s tím souvisejícím zákazem pobytu na celém území schengenského prostoru.

Mezi další úkoly, na kterých se inspektoráty na letištích spolupodílejí, lze jmenovat zejména úkoly při ochraně bezpečnosti civilní letecké dopravy a při kontrole dovozu, vývozu a průvozu zbraní a střeliva.