Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Cizinecká policie

Cizinecká policieV současné době můžeme činnost cizinecké policie rozdělit do dvou oblastí, a to na činnosti prováděné na vnějších hranicích (jsou řízeny z centrální úrovně Ředitelstvím služby cizinecké policie) a činnosti vykonávané na území, za která jsou odpovědná místně příslušná krajská ředitelství policie. Mezi činnosti vykonávané na vnějších hranicích patří zejména ochrana hranic, kterou lze následně rozdělit na ostrahu hranic a hraniční kontrolu.

Mezi činnosti vykonávané na území patří především odhalování nelegální migrace cizinců, odhalování trestné činnosti cizinců související s překračováním vnitřních hranic a plnění vybraných úkolů při povolování pobytu cizinců na území České republiky. Všechny základní útvary cizinecké policie jsou také oprávněny šetřit a prověřovat vybrané trestné činy, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři roky.

Těmito trestnými činy jsou především činy spáchané v souvislosti s porušováním pobytového režimu cizinců a organizování, umožnění či napomáhání k nedovolenému překračování státních hranic nebo napomáhání s přepravou přes území České republiky po nedovoleném překročení státní hranice.