Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

EasyGO nově podporuje elektronické občanské průkazy německých cestujících 

Krátce po implementaci 17ks eGate, byl systém EasyGO rozšířen o možnost použití německého biometrického občanského průkazu jako dalšího podporovaného cestovního dokladu. Znamená to, že každý německý občanský průkaz, který obsahuje biometrické údaje dle standardu ICAO a BSI (protokol EAC 2.1), může být systémem EasyGO využit při přechodu státní hranice České republiky. Tímto se rozšířila množina možných uživatelů systému při zachování maximální míry bezpečnosti.

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Terminál 1 má v provozu celkem 17ks automatických bran

Dne 16. 12. 2016 bylo uvedeno do provozu všech 17ks eGate systému EasyGO. Tímto počtem automatických bran se Letiště Václava Havla v Praze posouvá o další příčku v pomyslném řebříčku vybavenosti a komfortu pro cestující. Pasažéři mohou nyní ještě rychleji a pohodlněji projít pasovou kontrolou než tomu bylo při 10ks. Po prvním čtvrtletí budeme vědět, co tento fakt znamená v číslech. Jedno je ale už nyní jisté, velikosti front při překročení hranice budou minimální.

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Systém samoobslužného odbavení – EasyGo

Pokračování projektu a rozšíření systému o dalších 7 eGate

V rámci efektivního černání programu CZ14 se Ministerstvo vnitra rozhodlo rozšířit stávající systém deseti bran o dalších 7ks. Na konci roku 2016 je plánováno, že na Terminálu 1 v oblasti Přílety bude instalováno celkem 9ks eGate a v oblasti Odlety 8ks. Společně s rozšířením systému bude navýšena kapacita aplikačního serveru tak, aby celý systém mohl být pohodlně, rychle a bezpečně používán jako nyní.

Instruktážní film o použití systému EasyGO

Ministerstvo vnitra za podpory Norských fondů a programu PDP 3 nechalo zhotovit instruktážní film. Toto video informuje o použití systému EasyGO a jeho anglickou a českou verzi mohou cestující shlédnout přímo na letišti při přechodu státní hranice nebo také na těchto stránkách zde:

Úspěšně uveden do provozu systém samoobslužného odbavení tzv. eGATE

V prosinci 2011 na letišti Praha Ruzyně (Terminál 1 – přílet) byl úspěšně do provozu uveden systém samoobslužného odbavení tzv. eGATE, který je v podmínkách České republiky provozován pod názvem EasyGO. V době zahájení provozu se jednalo o první zařízení svého druhu ve střední a východní Evropě. Česká republika tak navázala na podobná řešení provozovaná již od roku 2007 ve státech, jakými jsou Portugalsko, Německo, Velká Británie, Finsko nebo Nizozemí.

Podpora Norských fondů programu - CZ14

Dnes, po čtyřech letech, za podpory Norských fondů programu - CZ14 s názvem „Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin“ se systém EasyGO dočká obnovy. A to proto, že jeden ze šesti realizovaných projektů tohoto programu se přímo týká posílení automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích. Vítězem výběrového řízení s nejnižší cenovou nabídkou se stala společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., která nabídla objednateli, Ministerstvu vnitra, řešení o dodávce deseti nových brán 6 pro přílet a 4 pro odlet na Terminálu 1.

Vybavení odbavovacích stanovišť

Nezanedbatelným prvkem celého projektu je vybavení odbavovacích stanovišť celostránkových čteček dokladů 3M AT9000 MK2 pro detailní analýzu čipu cestovního dokladu. V rámci první kontrolní linie jsou celostránkové čtečky součástí eGate. Pro druhou kontrolní linie je pak počítáno, že celostránkové čtečky dokladů budou rozšířeny o expertní systém pro analýzu elektronické části dokladů. Novými čtečkami dokladů a expertní systémy jsou určeny nejenom pro Prahu - Ruzyň, ale i pro letiště v Pardubicích, Karlových Varech, Ostravě – Mošnově a Brně – Tuřanech.